Naturschutzgebiet

Valö

Naturschutzgebiet

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Aktionen

Beschreibung

Valö naturreservat är av en mäktig förkastningsbrant, cirka 100 meter djup, med magnifika utsikter över skogslandskapet och sjön Björkern. I branten växer en naturskogsartad lövskog med flera arter av ädellövträd.

Aktivitäten und Einrichtungen

  • Naturschutzgebiet Naturschutzgebiet

Fakten

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Verordnungen

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Kontakt

Adresse

Kinda kommun
Stora Torget 5
KISA

E-Mail-Adresse

Axel Karlsson

[email protected]

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer oder an den zuständigen Manager.

Bewertungen