Baden

Hjulsbro badplats

Baden

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Aktionen

Beschreibung

Hjulsbrobadet är ett bryggbad i vid Stångåns östra strand söder om stadsdelen Hackefors. Här finns bland annat gräsytor, en sluttning med solsida och en torrtoalett. Toaletten är tillgänglighetsanpassad och möjlig att besöka med exempelvis rullstol eller barnvagn.

Vattnet kan vara strömt och är därför inte lämpligt för de minsta. Från badets parkering ner till bryggan är det en lång slänt.

Skötselansvarig är Idrott och service, Linköpings kommun.

Aktivitäten und Einrichtungen

  • Baden Baden
  • Parken Parken
  • Toilette Toilette

Zugänglichkeit

  • Nähe eines Parkplatzes Nähe eines Parkplatzes
  • Nähe einer Toilette Nähe einer Toilette
  • Kinderwagen zugänglich Kinderwagen zugänglich

Anleitung

Badplatsen nås från Vårdsbergsvägen. En parkering finns söder om vägen i närheten av bron över Stångån.

Kontakt

Adresse

Kontakta oss om du har frågor om något på Naturkartan Linköping.

E-Mail-Adresse

Naturgruppen

+46 13 20 60 00

[email protected]

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer.

Bewertungen