Naturschutzgebiet

Amboberget naturreservat

Naturschutzgebiet

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Aktionen

Beschreibung

Bergbranten är drygt en och en halv kilometer lång och det finns flera kraftiga stup omväxlande med rasbranter och blockiga sluttningar. På sina håll är utsikten hänförande. Skogen är till största delen mycket gammal. I bergbranterna växer mest tall, men också björk, asp och rönn som på hösten ger Amboberget en färgrik skrud. På krönet växer barrskog med över 300 år gamla tallar. I äldre tider brann milor i skogen nedanför berget, än i dag syns rester efter kolbottnar och kolarkojor där. Träden på höjden var svårtillgängliga och lämnades däremot ifred.

Aktivitäten und Einrichtungen

  • Naturschutzgebiet Naturschutzgebiet

Fakten

Kommun: Nora och Örebro

Bildat år: 2009

Areal: 64,3 hektar

Markägare: Sveaskog AB

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Anleitung

Från väg 50, sväng av västerut vid rastplatsen i Skärmarboda. Tag höger och kör ca 2 km mot Skymhyttan. Sväng vänster och kör knappt 2 km. I Rökärr, sväng höger och fortsätt till vändplanen. Reservatet ligger ca 100 söder om vändplanen.

Verordnungen

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål,

  • framföra motordrivet fordon,

  • cykla eller rida,

  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda stående eller omkullfallna träd eller buskar,

  • skada vegetationen i övrigt till exempel genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar.

  • utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår,

  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,

  • utan länsstyrelsens tillstånd elda annat än på eventuellt anvisad plats.

Kontakt

Adresse

Kontakta oss om du har frågor om Örebros friluftsliv.
Tel: 019-211000

E-Mail-Adresse

Servicecenter

[email protected]

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer.

Bewertungen