Allemansrätten

Fotos

  • Foto: Göran Wallin

"Inte störa - inte förstöra"

Tack vare Allemansrätten har vi alla rätt att vistas i naturen. Men det är en frihet under ansvar, med både rättigheter och skyldigheter. Vi får vara nästan överallt i naturen, om vi visar hänsyn och inte stör eller förstör. Vi får inte skada omgivningen eller störa djur- och växtliv eller andra personer som bor eller vistas där. Det är vårt gemensamma ansvar att använda denna sedvana med omtanke.

Allemansrätten är ingen lag, men omges av lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet. Det kan vara svårt att veta exakt vad som är tillåtet och inte. Därför har vi har samlat några saker som är viktiga att tänka på ute i naturen. Men ha i minnet att det kan gälla särskilda regler i nationalparker och naturreservat.

Du får plocka bär, svamp, vilda blommor och växter i naturen. Men inte fridlysta svampar, blommor eller växter och inte heller blommor och växter som växer i nationalparker och naturreservat där särskilda regler gäller. Du får inte heller störa, skada eller ta hem djur och inte plocka ägg ur fågelbon.

Du får elda om du är försiktig och ser till att elden inte sprider sig eller skadar djur och växter. Men du får inte elda direkt på klippor, eller om det råder eldningsförbud. Du får inte heller lämna platsen utan att släcka efter dig.

Du får ha med hund i naturen, men du måste kunna hindra den från att driva eller förfölja vilda djur. Annars bör den vara kopplad. Under våren och sommaren bör du ha hunden kopplad. I vissa nationalparker är hundar inte tillåtna, i andra måste de hållas kopplade hela året om. Länsstyrelsen har information om vad som gäller i nationalparker och naturreservat.

I fjällen är reglerna för att ha hund med i naturen strängare än på andra håll. Hunden måste alltid hållas kopplad i områden där renskötsel är tillåten, och det är i större delen av fjällen.

Du får ta torra grenar, ris, kvistar och kottar på marken för att göra upp eld till exempel. Men du får inte bryta av levande kvistar eller ta bark och näver från växande träd.

Du får uträtta dina behov i naturen om det inte finns något dass i närheten. Gräv gärna en grop först och täck sedan över papper och avföring med jord eller sten.

Du får tälta på annans mark utan särskilt tillstånd om du visar hänsyn, respekterar hemfridszonen och inte stannar mer än några enstaka dygn. Men du får inte orsaka slitage genom att trampa ner växtlighet, bryta kvistar eller sprida ut toalettbestyren över området.

Du får inte skräpa ner i naturen eller lämna sopor bredvid en överfull soptunna. Ta med dig skräpet hem! Ha med dig en påse som du kan samla skräpet i.

Kontakt

E-Mail-Adresse

Länsstyrelsen Norrbotten

norrbotten@lansstyrelsen.se

Norrbottens Naturkarta

Norrbottens Naturkarta

Öffnen Sie dies in der App