Nationalpark

Sarek National Park

Nationalpark

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Aktionen

Beschreibung

I Sarek finns våra mest dramatiska marker; gammelskogar, dalar täckta av björkskog, deltaland, fjällhedar och högfjällsmassiv med glaciärer och 2000-meterstoppar.

Djupa dalgångar med fjällälvar skär genom markerna. De mjukt U-formade dalgångarna är utmejslade av istidernas framglidande ismassor. I dalsänkorna är det en blomsterprakt av stormhatt, smörbollar och fjälltorta. Här trivs älgar och renar. Ovanför reser sig karga, isiga toppar. Renarnas mångtusenåriga vandringar har rispat in slingrande renstigar i dalbottnarna. Samerna har under årtusenden levt i det här området. För renskötseln är Sarek ett viktigt kärnområde med visten, flyttvägar, kalvningsland, betesmarker och rengärden. Fornlämningarna är många – bland annat fångstgropar, kåtaplatser och gamla eldstäder.

Aktivitäten und Einrichtungen

  • Nationalpark Nationalpark

Kommunikation

Sarek is one of Sweden’s most inaccessible national parks for anyone who cannot hike in on their own. There are no roads leading up to the national park. To get to the southern part of Sarek, the Kvikkjokk area is the best starting point. Aktse is a good Buses travel from Jokkmokk Kvikkjokk. If you want to enter Sarek from the north, there are communications from both Gällivare and Jokkmokk. Several trains a day go to the Gällivare railway station. The bus station is adjacent to the train. From Jokkmokk you can take a bus via Porjus to travel farther along the Way West.

Länstrafiken Norrbotten (bus and coach operator) website
Gällivare Turistcenter website
Destination Jokkmokk website

Kontakt

E-Mail-Adresse

Länsstyrelsen Norrbotten

[email protected]

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer.

Bewertungen