När fjället byter skepnad från höst till vinter gör vädret att många av vandringslederna är leriga och det är extra viktigt att välja spången där det finns. Upplever du leden väldigt blöt och lerig så välj istället att vända tillbaka och spara på naturen. Under oktober månad börjar även vissa ledhållare att förbereda för vintern och ledmarkeringar som sitter i skidområden plockas in.

Naturkartan

Naturkartan

Öffnen Sie dies in der App