Wandern

Agnäs vandringsled

Wandern

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Details zum Weg

 • Länge 2.8 km

Aktionen

Beschreibung

Agnäs naturreservat är beläget på en udde som sträcker sig ut i sjön Åsnen, sydost om Torne bro utmed Julöfjordens östra del. Reservatet omfattar i huvudsak ädellövskog, men även vattenområden och småöar i sjön Åsnen. Skogen på Agnäs utgör en rest av den stora ädellövskog som en gång omslöt hela Åsnen. För mer information om naturreservat se länk nedan till Länsstyrelsens hemsida. Du befinner dig just nu i Alvesta kommun. Reservatet här förvaltas av Länsstyrelsen Kronoberg.

Get here by public transport

Aktivitäten und Einrichtungen

 • Wandern Wandern

Fakten

Skyddsår: 1997

Areal: 264,4 ha

Karaktär: Ädellövskog, betesmark och myr

Kommun: Alvesta

Ägare: Staten genom Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Anleitung

Reservatet ligger på vägen mellan Vrankunge och Urshult som nås norrifrån från väg 23. Ca 14 km väster om Växjö tar man söderut mot Odensjö. Skyltning från reservatet finns från vägen en knapp kilometer efter att man passerat Vrankunge.

Verordnungen

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbild­ning exempelvis genom att borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada berghällar, block, levande natur­föremål eller liggande och stående döda träd
 2. framföra motordrivet fordon annat än till anvisad parkeringsplats eller framföra hydrokopter, svävare eller liknande motordriven farkost (motorbåt får framföras)
 3. ställa upp husvagn eller annan släpvagn
 4. förtöja eller ankra husbåt
 5. rida annat än på vägen som finns angiven på kartan, (se pdf under mer information)
 6. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 7. störa djurlivet, till exempel genom närgånget uppträdande vid fågelbo, gryt eller motsvarande
 8. elda
 9. gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, svampar, mossor och lavar med undantag för plockning av bär och svamp för husbehov
 10. samla in insekter, snäckor eller andra djur samt deras ägg, puppor eller liknande (fiske med gällande fiskekort är tillåtet)
 11. anordna snitslade spår eller motsvarande
 12. sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller där­med jämförlig anordning
 13. tälta
 14. inom land- eller vattenområdet starta eller landa med luftfartyg

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Kontakt

Adresse

Telefon 0470-410 00

E-Mail-Adresse

Kontaktcenter

info@vaxjo.se

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer.

Bewertungen

Naturkartan

Naturkartan

Öffnen Sie dies in der App