Eldningsförbud utfärdat i flera län i landet! På grund av den höga brandrisken i skog och mark har Länsstyrelsen i flera län beslutat om eldningsförbud utomhus. Mer information på lansstyrelsen.se! Weiterlesen

Wandern

Kalmarsundsleden (Ekenäs - Stuvenäs)

Wandern

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Details zum Weg

  • Länge 0.6 km

Aktionen

Beschreibung

Sista delen av Kalmarsundsleden som ligger i Kalmar kommun. Sträckan visar den led som används under vintermånaderna.

Information om Kalmarsundsleden

Kalmarsundsleden är totalt 200 km lång och sträcker sig över tre kommuner - Mönsterås kommun, Kalmar kommun och Torsås kommun. I Kalmar kommun går leden från Haraldsmåla i norr till Stufvenäs i söder. För mer information om ledens fortsättning i övriga kommuner, se information från respektive kommun.

Leden går fram på gamla landsvägar, järnvägsbanvallar, byvägar och kustridarevägar. Det är en naturskön vandring som passerar många spännande kulturhistoriska platser.

Cykla längs leden

Cykelvarianten av leden är samma som vandringsleden förutom längs sträckor där man inte så lätt tar sig fram på cykel. På cykelleden är det oftast asfalt, men en del grussträckor förekommer också.

Där cykelsträckningen skiljer sig från vandringsleden finns ingen separat ledmarkering. Vid vissa platser längs vandringsleden finns skyltar med cykelförbud där cyklister hänvisas att ta en annan väg.

Ledmarkering

Kalmarsundsleden är orangemarkerad genom orangemålade markeringar på träd, stenar och stolpar. På vissa ställen finns även orangefärgade träpilar där man gör vägval.

Sevärdheter

Leden är mycket vacker med varierade natur- och kulturmiljöer. Det finns gott om kulturlämningar, så som gamla torpgrunder, rösen av olika slag, stenmurar och gamla fiskelägen. Leden passerar även flera mindre samhällen och byar förutom Kalmar stad. Ett flertal badplatser passeras längs vägen. Ljungnäs, Vita Sand och Fulvik är några fina exempel.

I foldern "Kalmarsundsleden" kan du läsa mer om de olika sträckningarna och platserna leden passerar. Foldern och mer information hittar du under "länkar".

Vindskydd och grillplatser

Det finns vindskydd och grillplatser på flera ställen längs leden.

Aktivitäten und Einrichtungen

  • Wandern Wandern

Kontakt

E-Mail-Adresse

Eva-Lena Larsdotter

eva-lena.larsdotter@kalmar.se

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer.

Bewertungen

Naturkartan

Naturkartan

Öffnen Sie dies in der App