Naturschutzgebiet

Vålådalen

Naturschutzgebiet

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Aktionen

Beschreibung

Vålådalen är utan tvekan det mest välkända och välbesökta fjällområdet i länet. Här finns storslagna fjällvyer tillgängligt för nästan alla. Vill man slippa släpa med sig tält och sovsäck finns flera stugor på bekvämt dagsetappavstånd, både inom och utanför själva reservatet.

Aktivitäten und Einrichtungen

  • Naturschutzgebiet Naturschutzgebiet

Zugänglichkeit

  • Nähe eines Parkplatzes Nähe eines Parkplatzes
  • Nähe einer Toilette Nähe einer Toilette

Fakten

Beslutsår: 1988, utvidgat 2016

Storlek: 1 211 km²

Kommun: Åre

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Anleitung

Reservatet ligger i västra Jämtlandsfjällen och det finns tre större entréer. Till Vålådalen i nordost tar man sig med bil, buss eller tåg plus taxi. Till Storulvån i nordväst åker man bil eller tåg plus taxi. Till Ljungdalen i söder tar man bil eller buss. Reservatet nås även med bil från Tåssåsen i sydost.

Verordnungen

Välkommen till Vålådalen. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

  • störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare än 100 meter från rovfågel­bo, lya eller gryt
  • göra åverkan på mark eller växtlig­het, torrträd och vindfällen inräk­nade
  • vid eldning använda annat än döda grenar, med­havd ved eller ved från de förråd som anordnats i reservatet
  • framföra motorbåt
  • färdas med båt (inklusive kanot) på Rekån uppströms Rekåstugan
  • framföra motor­drivet fordon i terräng
  • utan länsstyrelsens tillstånd landa med luftfarkost.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Kontakt

Adresse

Jämtlands läns länsstyrelse

E-Mail-Adresse

Naturförvaltningen Jämtlands län

[email protected]

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer.

Bewertungen