Naturschutzgebiet

Svenskådalen

Naturschutzgebiet

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Aktionen

Beschreibung

Svenskådalen präglas av de två skogbevuxna och myrrika dalgångarna Svenskådalen och Stor-Burvattnet, med omgivande fjällmiljöer. En vandring här passar utmärkt för den som vill söka sig fram på egen hand. Här finns inga leder eller andra serviceanordningar.

Aktivitäten und Einrichtungen

  • Naturschutzgebiet Naturschutzgebiet

Fakten

Beslutsår: 1990

Storlek: 250 km²

Kommun: Krokom, Åre

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Anleitung

Reservatet ligger norr om Sösjöfjällen, mot norska gränsen. Man kan ta sig in i området från söder via Mjölkvattnet, eller från väster via Björkede/Jävsjön. Till Björkede kommer man via väg 336 till Kallsedet och sjön Torrön.Övrigt: Inom hela området råder skoterförbud och här finns inga skoterleder.

Verordnungen

Välkommen till Svenskådalen. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade
  • framföra motordrivet fordon i terräng. Vissa undantag för leder med mera, framgår av länsstyrelsens terrängtrafikkungörelse
  • utan länsstyrelsens tillstånd landa med luftfarkost.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Kontakt

Adresse

Jämtlands läns länsstyrelse

E-Mail-Adresse

Naturförvaltningen Jämtlands län

[email protected]

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer oder an den zuständigen Manager.

Bewertungen