Naturschutzgebiet

Marntallåsen

Naturschutzgebiet

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Aktionen

Beschreibung

Marntallåsen ligger på en höjdplatå med en mosaik av myr och skogsmark. Hela området har använts som utmarksområde för bönderna i Oviken och Myssjö under flera århundraden. Flera välbevarade fäbodmiljöer finns i området, men ingen av dem är i drift.

Aktivitäten und Einrichtungen

  • Naturschutzgebiet Naturschutzgebiet

Fakten

Beslutsår: 2003

Storlek: 41 km²

Kommun: Berg

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Anleitung

Fäbodvägen mellan Persåsen och Börtnan passerar precis söder om reservatet, härifrån leder stigar och småvägar in mot reservatet.

Verordnungen

Välkommen till Marntallåsen. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga före­skrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Kontakt

Adresse

Jämtlands läns länsstyrelse

E-Mail-Adresse

Naturförvaltningen Jämtlands län

[email protected]

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer.

Bewertungen