Naturschutzgebiet

Jansmyrberget

Naturschutzgebiet

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Aktionen

Beschreibung

Vandringen går upp för låga åsryggar, och ner igen bland frodigt blåbärsris och gräs. Några av de gamla asparna är som resliga borgar, så grova att det krävs två par människoarmar för att nå runt. I asparnas hålrum bor fåglarna kungligt med lysande blåsippor i vårens rabatt.

Aktivitäten und Einrichtungen

  • Naturschutzgebiet Naturschutzgebiet

Kontakt

Adresse

Jämtlands läns länsstyrelse

E-Mail-Adresse

Naturförvaltningen Jämtlands län

[email protected]

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer.

Bewertungen