Naturschutzgebiet

Hällingsåfallet

Naturschutzgebiet

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Aktionen

Beschreibung

Hällingsån kastar sig plötsligt utför ett 42 meter högt stup och ner i en djup kanjon. Här skimrar regnbågar i tät vattendimma och vintertid fryser vattenfallet till stora, vackra isformationer

Get here by public transport

Aktivitäten und Einrichtungen

  • Naturschutzgebiet Naturschutzgebiet

Fakten

Beslutsår: 1971

Storlek: 0,1 km²

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Anleitung

Det är skyltat till Hällingsåfallet från vägen som går från Gäddede och på södra sidan av Hetögeln. Det går att komma antingen från Gäddede eller österifrån, längs södra sidan av Vattudalen.

Verordnungen

Välkommen till Hällingsåfallet. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • tälta, campa eller göra upp eld (eldning är endast tillåten i iordningsställda eldstäder)
  • skräpa ner med plåt, glas, plast, papper eller annat avfall
  • göra åverkan på levande eller döda träd och buskar samt att plocka eller gräva upp blommor
  • plocka, gräva upp eller på annat sätt skada mossor, lavar och svampar
  • utan länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Kontakt

Adresse

Jämtlands läns länsstyrelse

E-Mail-Adresse

Naturförvaltningen Jämtlands län

naturforvaltning.jamtland@lansstyrelsen.se

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer.

Bewertungen

Naturkartan

Naturkartan

Öffnen Sie dies in der App