Neuigkeiten

Stort intresse av hjärtstataren!

I Norrbotten är det mer än dubbelt så vanligt med hjärtinfarkter jämfört med Stockholm. För övrigt minskar hjärtinfarkterna i Sverige. I Norrbotten är det fler…

Ladda ner vår app

Hälsans Stig finns nu som mobilapp och kan hämtas från App Store eller Google play

Über Hälsans stig

Önskar du att din kommun har en Hälsans stig eller har du synpunkter på befintlig stig så som att det saknas skyltar eller att underhållet behöver förbättras? Kontakta din kommun för mer information.

Genom att stödja Riksförbundet HjärtLung kan vi hjälpa fler personer till ett hälsosammare liv och vi kan skapa fler stigar.

Swisha: 123 90 101 09

Eller följ denna länk för att ge ett bidrag: Skänk en gåva

Eller scanna denna QR-kod med din kamera i mobiltelefonen för att komma till en sida där du kan ge en gåva.

Hälsans Stig

Hälsans Stig

Öffnen Sie dies in der App