Naturschutzgebiet

Sanders gammelskog

Naturschutzgebiet

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Aktionen

Beschreibung

Sanders gammelskog är en riktig trollskog med gamla träd och mjuka mossmattor. En skog full av mystik, stillhet och upplevelser. Följ stigen in granskogens dunkel och njut av skogens dofter och fågelsång. Eller sätt dig en stund på någon av rastbänkarna och lyssna till vindens sus i trädkronorna.

Sanders gammelskog har inte påverkats av skogsbruk på länge och skogen har utvecklats på ett sätt som gynnar många växter och djur. Träden har fått växa fritt och bli gamla. Det har skapat en variation av träd av olika sorter, åldrar och storlekar.

Variationen av träd och tillgången på död ved i Sanders gammelskog gör att många arter som inte hittar sin livsmiljö i en brukad skog trivs i reservatet. En art som utnyttjar det är den tretåig hackspetten som far omkring från gran till gran i jakt på granbarkborrar. Om hösten tittar trattkantarellerna fram ur mossan och vid foten på de gamla granarna växer knärot, en orkidé med vintergröna blad. Det finns mycket att upptäcka för den som har ögonen med sig!

I området finns flera stigar för vandring, markerade med orange färg. Det finns tre slingor att välja mellan. Från parkeringen till rastplatsen med eldstad är stigen grusad och anpassad för barnvagnar. Övriga stigar är anpassade för vandring. Längs stigarna finns rastbord, rastbänkar och hänvisningsskyltar.

Aktivitäten und Einrichtungen

  • Naturschutzgebiet Naturschutzgebiet

Zugänglichkeit

  • Nähe eines Parkplatzes Nähe eines Parkplatzes
  • Kinderwagen zugänglich Kinderwagen zugänglich

Parking

Parkering för ca 5 bilar finns utmed vägen vid reservatets entré.

Kommunikation

Tag buss 152 eller 154 från Falun mot Borlänge. Kliv av på hållplatsen Tallen E16. Därifrån är det ca 1,5 km att promenera till reservatet. Gå fram till Källviksvägen och sväng höger bort mot Förlagssystem. Följ vägen när den svänger åt vänster. Sväng höger vid skylten "Naturreservat" efter ca en kilometer. Följ vägen upp till parkeringen.

Anleitung

Sväng av från E16 vid trafikplats Tallen. Följ skylt mot Övre Gruvriset när du kommer upp på Källviksvägen. Följ sedan skyltar mot naturreservatet. Det är ca 1,5 km från E16.

Kontakt

E-Mail-Adresse

Kontaktcenter Falu kommun

kontaktcenter@falun.se

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer.

Bewertungen

Naturkartan

Naturkartan

Öffnen Sie dies in der App