Naturschutzgebiet

Kårarvsgruvan

Naturschutzgebiet

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Aktionen

Beschreibung

Kårarvsgruvan är en av Sveriges mineralrikaste gruvor. Här bröts pegmatit under 1800-talet och här har sällsynta mineraler hittats såsom hjelmit, pyrotit, yttrocerit och fluocerit. Längs stigen som går genom naturreservatet kan du se många spår från äldre tiders gruvbrytning. Följ stigen och vandra i deras spår så får du veta mer om vad Jöns Jacob Berzelius och Erik Nordenskiöld upptäckte under mossor, lavar och tallar!

Jöns Jacob Berzelius anses vara den moderna kemins fader. Hans forskning och upptäckter har haft mycket stor betydelse för kemins utveckling. Ett av Berzelius mer kända bidrag är att ha gett grundämnena bokstavsbeteckningar som till exempel guld (Au) och silver(Ag). Några år efter Berzelius död kom Erik Nordenskiöld till Falun. År 1860 beskrev Nordenskiöld ett okänt mineral som upptäcktes vid en sprängning i området. Det fick namnet hjelmit. Sedan dess förknippas det över hela världen med Kårarvet eftersom det upptäcktes här för första gången. Hjelmit är oftast helt svart, ibland med skiftningar i brunt eller grått och syns som små korn eller klumpar i bergrunden. Det är ett sällsynt mineral som inte har hittats på så många ställen.

I kvartsgruvorna bröt man kvarts som användes vid kopparframställningen i Falu gruva. Kvarts är ett av de vanligast förekommande mineralen på jorden. Bergskristall och ametist är kvarts i kristallform. Längs med stigarna i området kan du fortfarande hitta kvartsspill från transporterna till kopparverket.

En bit uppför branten ligger ett brott sedan gammalt benämnt "Gahns skärpning". En skärpning är en plats där man har utfört provbrytningar. Provbrytningen gjordes i början av 1800-talet. Vid undersökning av de omkringliggande varphögarna hittades många mineraler, bland annat svavelkis, magnetkis och granat.

Aktivitäten und Einrichtungen

  • Naturschutzgebiet Naturschutzgebiet

Fakten

Bildades: 1983

Storlek: 7 ha

Kommun: Falun

Förvaltare: Länsstyrelsen

Anleitung

Åk väg 293 västerut från Falun. Sväng höger in mot Övre Glamsarvet alldeles innan Önsbacksdammen. Strax efter koloniområdet finns en parkering på höger sida.

För dig som cyklar finns cykelväg längs 293:an. Håll höger upp mot Gamla Berget efter Ingarvets industriområde. Cykla rakt genom Gamla Berget, fortsätt genom skogen upp till Håbergs hage. Sväng höger, cykla förbi koloniområdet och parkera cykeln på parkeringen på höger sida.

Verordnungen

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • göra upp eld,
  • köra motordrivet fordon,
  • tälta samt
  • medtaga bergarter eller mineral från området.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur Länk till annan webbplats.

Kontakt

E-Mail-Adresse

Kontaktcenter Falu kommun

kontaktcenter@falun.se

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer.

Bewertungen

Naturkartan

Naturkartan

Öffnen Sie dies in der App