Naturschutzgebiet

Islanäset

Naturschutzgebiet

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Aktionen

Beschreibung

Isalanäset är en kuperad och nästan helt skogbevuxen halvö som sticker ut i Svärdsjön. Men det har inte alltid varit så. I skogen vilar ett gammalt kulturlandskap. Ett lapptäcke av åkrar och ängar brukat och format av människan under lång tid, men sedan övergivet och lämnat att sköta sig självt. Med tiden har höga naturvärden utvecklats både i den gamla barrskogen som växer längst ut på näset och i lövskogen som vuxit upp på de gamla åker- och ängsmarkerna.

På Isalanäset finns gott om gamla och grova träd och döda träd, både stående och liggande. På våren sjuder det av liv i lövskogen när flyttfåglarna återkommer från sina vinterkvarter. Hackspettar trivs på näset eftersom det finns gott om mat i form av insekter i den döda veden. Har du lite tur kan du stöta på både större och mindre hackspett, gråspett, gröngöling och spillkråka.

I de gläntor som fortfarande är öppna på de gamla åker- och ängsytorna finns rester av en rik ängsflora kvar. Sammantaget skapar den stora variationen av naturmiljöer förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv.

Aktivitäten und Einrichtungen

  • Naturschutzgebiet Naturschutzgebiet

Zugänglichkeit

  • Nähe eines Parkplatzes Nähe eines Parkplatzes
  • Nähe von Nahverkehr Nähe von Nahverkehr

Kommunikation

Tag buss 235, 237 eller 238 till Isala. Hållplatsen ligger ca 50 meter från reservatets parkering.

Anleitung

Kör väg 850 norrut från Svärdsjö. Passera kyrkan och hembygdsgården och sväng sedan höger mot Svartnäs. Efter ca 1,5 km, i Isala, är det skyltat "Naturreservat". Sväng vänster ner på parkeringen. Från parkeringen går en grusad stig fram till naturreservatets entréplats (ca 300 m). Stigen är slät att gå på och lämpar sig väl för barnvagnar.

Kontakt

E-Mail-Adresse

Kontaktcenter Falu kommun

[email protected]

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer.

Bewertungen