Naturschutzgebiet

Enåns naturreservat

Naturschutzgebiet

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Aktionen

Beschreibung

Enån ligger nära Rättviks tätort och området har under lång tid nyttjats på många olika sätt. Skolor har friluftsdag här, föreningar förlägger sin träning hit och den stora allmänheten joggar, plockar svamp eller går ut med hunden. Här finns till exempel en springkälla som är märklig. Den är resultatet av ett misslyckat försöka att borra efter olja 1869. Någon olja fann man inte men väl ett vattenförande skikt som, när det punkterades, skapade en naturlig fontän i borrhålet. 150 år senare sprutar det fortfarande vatten här.

Aktivitäten und Einrichtungen

 • Erholungsgebiet Erholungsgebiet
 • Naturschutzgebiet Naturschutzgebiet

Anleitung

Området ligger ett par km nordöst om Rättviks centralort vid Jarlområdet.

Verordnungen

I reservatet är det inte tillåtet att...

 • gräva upp växter samt skada växande eller döda, stående eller omkull fallna, träd eller buskar med följande undantag:
 • lösa kvistar och mindre grenar får plockas.
 • träd som fallit över stigar får kapas och flyttas åt sidan.
 • i samband med tillstånd givna enligt föreskrift 3, 6 och 7.
 • framföra motordrivet fordon utanför reservatets vägar med följande undantag:
 • då marken är snötäckt får snöskoter framföras på snöskoterled eller utanför sådan om syftet är att iordningställa för organiserad friluftslivs eller sportaktivitet, t.ex. skidåkning.
 • lättare fordon får framföras på reservatets stignät om syftet är att transportera rörelsehindrade.
 • i samband med tillstånd givna under föreskrift 3, 4, 6, 7, 8.

Det är dessutom förbjudet utan länsstyrelsens tillstånd att:

 • anlägga nya, eller bredda befintliga, leder och spår som ianspråktar mark utanför befintligt stignät,
 • anordna större, eller återkommande, arrangemang utanför reservatets vägar, leder, spår och stigar,
 • insamla mossor, lavar, vedsvampar eller djur,
 • rensa vattendraget från nedfallna träd,
 • röja en yta från yngre skog eller för avverkning av enstaka yngre träd,
 • uppföra enklare träkonstruktioner.

Kontakt

Adresse

+46 (0)248-700 00

E-Mail-Adresse

Rättviks kommun

[email protected]

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer.

Bewertungen