Osby offerlund

Naturreservatet Osby offerlund ligger cirka en halvmil norr om Skatelövsfjordens betydande fornlämningsområde. Reservatet utgörs av ett stycke betesmark bevuxen med ett flertal grova ekar. Här finns också apel, ask, fågelbär, hagtorn och nyponrosor. Lunden ger landskapet en pastoral karaktär. Vid byvägen mellan Huseby och Törnåkra växer en ståtlig ek, även den är fridlyst. De biologiska värdena inom reservatet är starkt knutna till grov äldre ek. I reservatet finns 15 fristående vidkroniga ekar med grova stammar. Ta en paus och njut av de öppna omgivningarna. Naturreservatet ligger i Alvesta kommun och förvaltas av Länsstyrelsen Kronoberg 010-223 70 00.

Att göra:
  • Naturvärde
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Parkering:

En mindre parkeringsficka finns utmed byvägen.

Hitta hit:

Öster om byvägen mellan Huseby och Törnåkra

Kontakta oss

Kontaktcenter

Telefon 0470-410 00