Kråketorpskogens naturreservat

I Kråketorpsreservatet väntar stämningsfulla gammelskogar rika på liv.
Skägglavar fladdrar från tunga trädgrenar. Mossa, ljung och blåbärsris följer marken. Tjäder, sparvuggla, pärluggla och hackspettar trivs i miljön. Även älg, räv och utter finns i området.
I Västra Kråketorpskogen kan du gryningsvandra grusvägen mellan Musteryd och Sandvik där du har goda möjligheter att stöta på både tjäder, sparvuggla och älg. Längs områdets mindre skogsvägar finns gott om svamp. I östra Kråketorpsskogen leder en spännande vandringslinga genom starkt kuperad terräng. Promenaden tar ungefär två timmar. Orkanerna Per och Gudrun har delvis skapat ett nytt landskap. Stormfälld gran ersätts av löv och lövsly. Mängden multnande ved betyder gott om insekter och hackspettar. Vid trolska Skärgöl finns en bänk där du kan vila fötterna. Längs Gallakvarnså hörs ofta trana, orre och sparvuggla. På andra håll väntar generös utsikt över det böljande skogslandskapet. Se länk nedan för mer information om Kråketorpskogens naturreservat. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen Kronoberg.

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Hitta hit:

Kråketorps naturreservat ligger cirka 15 kilometer öster om Lammhult och drygt fyra mil norr om Växjö.

Kontakta oss

Kontaktcenter

Telefon 0470-410 00