Sallhagauddens stig

Vill du upptäcka Sallhagaudden är det bara att följa de blåmarkerade stolparna. På småstigar som slingrar sig kring stock och sten når du tillslut Sallhagauddens underbart öppna perspektiv över Södra Bergundasjön. Här finns en grillplats för den som lockas av smaken av pinnbröd eller korv. Lugn och ro får du på köpet.

Fakta

Senaste ljudmätning 2020-05-22: Snittvärden mellan 31-44 dB (A). Lite vågskvalp, vindbris i trädkronor, enstaka stadsljud från Teleborg. Några tips vid besöket:
Stäng av - sätt mobilen på ljudlöst och var frånkopplad när du är i skogen.
Värdera stunden - släpp alla vardagstankar för att vara närvarande här och nu.
Gå långsamt - sakta in och gå långsammare än normalt på stigen ut hit.
Lyssna - naturen är nästan aldrig helt tyst, och dess ljud har ofta en rofylld effekt.
Lukta och känn – varje skog har sina egna dofter, som skiftar med årstid och väder. Känn på den sträva barken eller på den mjuka mossan.

Tysta platser i ett område innebär att upplevelsen av önskvärda ljud starkt överväger påverkan av störande buller. Vid tysta platser ska minst 80 % av besökarna i ett område efter besöket anse att de har upplevt en god ljudmiljö lägre än 45 dB (A). Här kan man omges av naturens egna ljud; som vågskvalpet från sjön, en bris i lövverket eller fågelsången. Det finns flera tysta platser runt Växjö stad som är markerade i naturkartan. Stadens ljud är alltid närvarande, men relativt tysta platser finns ändå nära. Vindstyrka, väder, årstid samt tid på dygnet påverkar hur de tysta platserna upplevs i stunden.

Svårighetsgrad: Blå - medel
Att göra:
  • Vandring
  • Tysta platser
  • Trailrunning
Längd: 1.5 km
Underlag:

Fina småstigar som ibland är ojämna och i perioder lite blöta.

Backar:

Flackt

Hitta hit:

Börja vid Petersburg och följ gångvägen mot sydväst till denna blåmarkerade led.

Kontakta oss

Kontaktcenter

Telefon 0470-410 00