Träsksjön

Bävrarna fäller träd vid sjökanten. Trädstockarna ligger kors och tvärs likt plockepinn. Vid Träsksjön på Bogesundslandet tycks många bävrar ha sitt hem. Här inplanterades, redan 1960, amerikanska signalkräftor. De finns fortfarande kvar och utgör Europas äldsta population.

Intill sjön finns alsumpskogar med ett rikt fågelliv och här kan du njuta av en fridfull vacker vattenmiljö, troligen långt ifrån sinnebilden av hur ett träsk ser ut. Ett par vackert belägna grillplatser ligger längs med sjökanten. I närheten växer gammal mörk barrskog och vid parkeringen och rastplatsen Träsket kan du grilla och fika vid ett fint träbord. Du finner också en informationstavla över Bogesundslandet och en karta med besöksvärda platser inom naturreservatet.

Att göra:
  • Fågelskådning
  • Vandring
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Barnvagnstillgängligt
Parkering:

Parkering vid rastplats Träsket, en bit från Söderby, beläget mitt på Bogesundslandet.

Kommunikationer:

Träsksjön, 185 93 Bogesund.

Hitta hit:

Bil: Från Stockholm väg 274, sväng höger till Pålsundsvägen, skyltat mot Bogesundslandet. Kör 2,4 km och sväng höger, kör ytterligare 2,2 km. Sväng vänster och parkera vid rastplatsen. Därifrån är det en kort promenad ner till sjön.

Vik av på Bogesundsleden och kör den fram till Sundby och kör förbi Söderby och vidare till rastplats Träsket.