Ramsvikslandet

Ramsvikslandet är ett av länets mest besökta naturreservat. Området är lättströvat och har fina badplatser vid Haby bukt och på Tryggö.
Ramsvikslandets karga och storslagna skönhet är karaktäristiskt för ett landskap som präglats av vind, hav och ett intensivt markutnyttjande. Vidsträckta klippområden varvas med ljungheder, fukthedar, ängar och lövdungar. Det småskaliga odlingslandskapet, med sitt sammanhängande system av åker, äng och utbetesmark, är typiskt för Bohuskusten.
Ramsvikslandet är en del av Sotenäset och var en halvö fram till 1930-talet, då den delvis sprängda och grävda Sotenkanalen anlades. En svängbro förbinder idag ön med fastlandet. Kanalen är en uppskattad inomskärsled för fritidsbåtar.
Vackra naturbetesmarker och sällsynta arter
Ramvikslandet har nog Bohuskustens allra vackraste naturbetesmarker. Många sällsynta, hävdberoende arter klarar sig här tack vare den långa kontinuiteten i hävden. Den omväxlande topografin och ett inslag av kalk i marken bidrar också till mångfalden av arter. Ovanligt många gentianaarter, däribland ängsgentiana, finns i naturreservatet. Bland klipphällarna växer olika lök- och fetbladsväxter. På de vindpinade strandängarna växer strandvallmo, kustarun, salttåg och strandtrift.
Områdets havsstrandängar och grunda vikar är välbesökta rast- och häckningsplatser för vadarfåglar. Ibland blåser det in havsfåglar som stormfågel och havsula. Stenskvätta, hämpling och rosenfink håller till i delar med mer träd och buskar. Andra spännande artgrupper att studera här är bl.a. fjärilar och trollsländor.
Välbesökt med spännande geologi
Ramsvikslandet kallas "Klippornas rike". Den röda bohusgraniten blandas med andra, yngre bergarter. Det finns rikligt med spår av inlandsisen i form av glaciala skulpturer som rundhällar, jättegrytor, isräfflor och skärtråg. Bäst ser man spåren på Tryggö och vid stranden mellan Sote huvud och Fykan. Det finns också andra historiska spår.

Att göra:
  • Naturreservat