Herrestadsfjället

Herrestadsfjället har två naturreservat som ligger intill varandra och kan betraktas som ett enda sammanhängande reservat. Tillsammans omfattar de nästan 1 400 hektar skogsmark, berg, sjöar och fukthedar och det är ett populärt friluftsområde alla årstider. Ordet ”fjäll” kommer från norskan.

Under större delen av 1800-talet var området i stort sett skoglöst till följd av avverkning och betesdrift och då var hällmarkerna till stor del bevuxna med ljung. I slutet av 1800-talet planterades skog på fjället. Idag är huvuddelen av området skogbeklätt med främst tall, men eftersom det varit öppet landskap finns idag ingen riktigt gammal skog inom naturreservaten.

Naturreservaten knyts samman med Uddevalla tätort genom Åleslåleden som startar i Kurveröd och går till gården Åleslån, som också är naturskola. Inom naturreservaten finns även flera andra stigar och leder, bland annat passerar Bohusleden genom båda reservaten.

Naturen i de båda naturreservaten inbjuder till bland annat vandring, svamp- och bärplockning, skidåkning och sportfiske. Det går att lösa fiskekort i flera av sjöarna. Mer om vilka sjöar som ingår i Herrestadsfjällets kortfiskeområde och var det går att köpa fiskekort hittar du via länken här nedan.

På fjället finns klassiska raststugor som Hällerstugan, Kärrestugan, Kölnestugan och Krokestugan. En annan bra rastplats är “Kåtan“ vid norra delen av V Krokevattnet.

På den gamla gården Åleslån drivs sedan många år tillbaka naturskola för skolelever i kommunen. Runt gården har också landskapet till stor del åter öppnats upp och sommartid finns här betande djur.

Att göra:
  • Friluftsområde
  • Naturreservat