Nationalpark

Tresticklan, Nationalpark

Nationalpark

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Obruten vildmark och spännande vandring i gränstrakterna mot Norge. Med en yta på 30 kvadratkilometer utgör nationalparken den största väglösa och obebyggda skogstrakten i södra Sverige. Naturen präglas av smala och höga bergryggar som sträcker sig i nordsydlig riktning. Mellan dem ligger myrmarker och långsmala sjöar. Den glesa och karga tallskogen med lav- och mossklädda berghällar, tillsammans med det stora antalet sjöar bildar en rofylld miljö där man kan vandra i flera dagar.

Aktiviteter och faciliteter

  • Nationalpark Nationalpark

Vägbeskrivning

Nationalparken nås enklast från huvudentrén i öster. Vägvisning finns från landsvägen mellan Ed och Nössemark. Från parkeringen finns markerad led till parkgränsen (cirka 700 meter). Vid gränsen finns en skärmutställning om nationalparken. Parken kan också nås via vandringsleder som utgår från Dals-Ed och Halden. Du kan också ta en taxi till entrén från Dals-Ed.

Kontakt

E-postadress

Gisela Norberg

[email protected]

Organisationens logotyp

Naturvårdsverket

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner