Naturreservat

Valstasjön

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Valstasjön är lätt att nå från Hallstahammar. Hit kan du ta dig till fots, med cykel, buss eller med bil. Från parkeringen längs Hästhovsvägen finns markerade stigar som leder dig in i området. Du kan till exempel gå söderut på en stig som tar dig fram till Valstasjön. I och runt sjön kan du kanske hitta paddor, åkergrodor och större vattensalamander. På höjderna närmast bebyggelsen vid Östra Nibble är spåren efter lekande barn många och tydliga. Exempelvis är växtligheten på hällarna sliten och grenar som har fallit till marken har dragits ihop för att skapa små rum i naturen.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

 • Nära parkering Nära parkering
 • Nära kollektivtrafik Nära kollektivtrafik

Fakta

Kommun: Hallstahammar

Skyddat år: 2020

Areal: 74,4 hektar

Förvaltare: Tekniska nämnden, Hallstahammars kommun

Parkering

En parkeringsplats finns på Hästhovsvägen, nära avtaget från Västeråsvägen.

Hitta hit

Naturreservatet ligger tätortsnära precis öster om Hallstahammar, vid Östra Nibble. Hit kan du ta dig till fots, med cykel, genom att åka kollektivt eller med bil. Nära avtaget från Västeråsvägen, in på Hästhovsvägen, finns en parkeringsplats där flera stigar in i området kan hittas. Med buss kan du åka Brukslinjen som trafikerar Hästhovsgatan, som är närmaste väg väster om naturreservatet.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Utöver vad som i övrigt gäller är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål, t.ex. block och hällmark
 • medvetet skada växter, svampar och djur
 • göra upp eld annat än på av Hallstahammars kommun anvisad plats
 • ställa upp husvagn eller husbil utan tillstånd från förvaltaren av naturreservatet
 • framföra motordrivet fordon annat än på befintlig väg och p-plats
 • parkera annat än på anvisad plats
 • rida eller cykla annat än på anvisade stigar/vägar/områden
 • sätta upp skylt eller liknande anordning annat än tillfälligt. Med tillfälligt avses en tidsrymd om högst 6 månader

Kontakt

Adress

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

E-postadress

Ulrika Mogren

ulrika.mogren@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen