Naturreservat

Tååsen

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

I Tååsen är skogen varierad och vildvuxen. Från parkeringen får du gå eller cykla på vägen i 2 kilometer innan du kommer fram till reservatet. I området finns inga markerade stigar att följa. Det kan vara en utmaning att gå runt här eftersom det snabbt växlar mellan steniga backar och fuktiga sänkor och det finns inga markerade stigar. På hösten kan du hitta mycket matsvamp, men se till att du inte går vilse! Det finns gott om vilda djur här, kanske får du syn på en älg, kronhjort eller vildsvin om du smyger tyst mot vinden.

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Kommun: Västerås

Skyddat år: 2009

Areal: 39 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Tååsen ligger 1 mil norr om Västerås. Följ skyltar mot väg 56, Gävle och Sala. Kör 8 kilometer och sväng sen vänster vid skylt Skultuna. Kör 3,5 kilometer. Sväng höger vid skylt Romfartuna k:a 4 och Kör 2 kilometer. På vänster sida av vägen finns en parkering, före bron över Kvarnbäcken.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • tälta,
 • göra upp eld,
 • cykla eller rida i terrängen,
 • klättra i boträd eller på annat sätt avsiktligt störa djurlivet,
 • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt skada vegetation eller naturföremål i övrigt till exempel genom att insamla växter eller svampar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
 • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
 • sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll eller andra markeringar, eller permanent snitsla spår,
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • ändra florans eller faunans sammansättning genom införande av för området nya arter.

Kontakt

Adress

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

E-postadress

Ulrika Mogren

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner