Lättade restriktioner i den smittade zonen angående afrikansk svinpest.

Läs mer
Naturreservat

Sundängen

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Granne med naturreservatet Ängsö vid Mälaren hittar du Sundängen. Här finns både skogar och betesmarker med gamla ekar och vackra blommor och kanske en och annan ko. I betesmarkerna trivs några sorters färgglada svampar som scharlakansvaxskivling, sepiavaxskivling och gul vaxskivling. Här trivs även många fåglar och du kan säkert få höra hackspettars knackande i träden i jakt på mat.

Bredvid naturreservatet ligger en camping med badplats.

Västerås stad är ansvarig för Sundängens naturreservat, telefonnummer 021-39 00 00, e-post kontaktcenter@vasteras.se.

Aktiviteter och faciliteter

 • Friluftsområde Friluftsområde
 • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

 • Nära parkering Nära parkering

Fakta

Kommun: Västerås

Skyddat år: 1959 och ombildat 1993

Areal: 215 hektar (136 hektar land och 79 hektar vatten

Förvaltare: Västerås stad

Parkering

Sundängen har ingen egen parkeringsplats men naturreservatet ligger bredvid Västerås Camping Ängsö som har ett fåtal parkeringsplatser.

Hitta hit

Sundängen når du med cykel och bil.

Kommer du från Västerås-hållet så tar du av från E18 vid Hällamotet, avfart 139: kör på Stockholmsvägen i cirka 8,3 kilometer, genom Irsta och förbi Panko. Sväng höger mot Kungsbyn. Kör cirka 5,5 kilometer och sväng in höger mot Västerås Camping Ängsö som ligger precis vid Sundängen.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på upplåtna vägar,
 • ställa upp husvagn eller husbil,
 • tälta,
 • förtöja eller lägga upp båt inom samma område mer än två dygn i följd,
 • rida på markerade stigar enligt fastställd skötselplan och som ställts i ordning för fotvandring,
 • göra upp eld,
 • att åstadkomma störande ljud, till exempel med radio, grammofon, bandspelare, modellflygplan eller liknande,
 • skada eller förstöra berghällar (till exempel genom eldning, bergborrning, målning, inhuggning av inskription och liknande),
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar och skada vegetationen i övrigt, till exempel genom att gräva upp växter,
 • plocka växter med undantag av matsvamp och bär,
 • insamla evertebrater (ryggradslösa djur),
 • insamla eller avsiktligt döda eller skada grod- och kräldjur. Huggormar på tomtmark får dock flyttas bort,
 • avsiktligt störa djurlivet, exempelvis genom klättring i boträd eller genom fotografering på nära håll av boplatser,
 • landa och starta med luftfarkost,
 • medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat.

Kontakt

Adress

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

E-postadress

Ulrika Mogren

ulrika.mogren@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Västmanlands Naturkarta

Västmanlands Naturkarta

Öppna detta i appen