Naturreservat

Stora Bastås

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

I Stora Bastås möts du av ekar, lindar, hassel och andra lövträd. Här finns en 1,6 kilometer lång stig som tar dig runt i reservatet. Det kan vara bra att ha oömma skor eller stövlar för stigen kan vara blöt på vissa partier. På en lite höjd finns ett vindskydd med grillplats och picknickbänk där du kan äta din matsäck. I en glänta vid vattnet kan du slå dig ner på en bänk och njuta av utsikten. Under våren blommar mängder av liljekonvaljer och andra vårblommor. Du kan lyssna på fågelsång, höra grodor kväka eller bara njuta av vinden från sjön. Kanske doppar du fötterna i Hjälmaren. Ett besök om hösten är en upplevelse när alla lövträden sprakar i rödgula färger.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Kommun: Arboga

Skyddat år: 2020

Areal: 12,6 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Stora Bastås ligger cirka 14 kilometer söder om Arboga. Kör från den stora rodellen i Arboga mot skylt E18 V/E20 V mör Örebro. Efter cirka 800 meter sväng av mot skylt Västermo. Kör 3 kilometer. Sväng höger mot Sickelsjö. Kör 7 kilometer. Sväng vänster vid skylt Hästnäs. Kör 3 kilometer. Sväng höger vid skylt Rävsvik. Kör cirka 400 meter. Sväng höger vid skylt Naturreservat. Kör cirka 200 meter til parkering.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Utöver vad som i övrigt gäller är det förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fasta naturföremål såsom berghällar och block,
  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt skada vegetation eller naturföremål i övrigt t.ex. genom att elda död ved, insamla växter, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
  • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur, med undantag för håvning eller plockning av enstaka individer för artbestämning,
  • framföra motordrivet fordon,
  • medföra okopplad hund,
  • cykla eller rida,
  • elda annat än på av förvaltare anordnad rastplats.

Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd

  • sätta upp tavla, skylt, affisch eller permanent markera spår, använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.

Kontakt

Adress

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

E-postadress

Ulrika Mogren

ulrika.mogren@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Västmanlands Naturkarta

Västmanlands Naturkarta

Öppna detta i appen