Lättade restriktioner i den smittade zonen angående afrikansk svinpest.

Läs mer
Naturreservat

Lindöberget

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Som en ö full med träd höjer sig Lindöberget i det omgivande platta åkerlandskapet. Berget är cirka 25 meter högt och i sluttningarna växer stora gamla ekar och många hasselbuskar. Om våren finns här gott om blåsippor och här trivs vårlök, nunneört och blodnäva. På vissa ekar växer den sällsynta knappnålslaven. På bergknallen förekommer också höga lindar och dungar med asp. Naturreservatet består av två delar, den ena själva bergknallen och den andra ett vassområde i Mälaren. I vassen trivs rördrom och skäggmes och över hela området seglar ofta brun kärrhök på jakt efter smågnagare.

Runt själva berget går en drygt kilometerlång slinga. Tar du dig uppför berget får du bra utsikt över trädtopparna och det glittrande vattnet. På krönet finns en rastplats med bänkar och bord.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Kommun: Köping

Skyddat år: 1981

Areal: 44 hektar (21 hektar land och 23 hektar vatten)

Förvaltare: Köpings kommun

Hitta hit

Lindöberget ligger vid Mälaren, 5 kilometer sydost om Köping. Kör på väg 250 och sväng mot skylt "Centrum" i den stora rondellen i Köping. Följ skylt mot Munktorp. kör cirka 4,4 kilometer. Direkt efter järnvägsbron tag höger vid skylt ”Ullvi 7”. Kör cirka 400 meter och sväng höger vid skylt ”Norrvåle 3”. Fortsätt cirka2 kilometer, passera Stäholms gård och tag därefter höger. Efter cirka 1 kilometer ligger reservatets parkering. För att komma till själva Lindöberget går du cirka 500 meter från parkeringen mot vattnet. Följ grusvägen och vik sedan av vägen vid en träskylt som det står "Naturreservat" på. Gå rakt över åkern mot informationstavlan du ser vid kanten av Lindöberget. Det är tillåtet att gå på åkern även under odlingssäsongen.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • störa djurlivet genom att exempelvis på nära håll fotografera fågelbon eller klättra i boträd,
  • medföra ej kopplad hund,
  • göra upp eld annat än på särskilt anvisad plats,
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
  • plocka blommor, gräs, mossor eller lavar,
  • tälta.

Kontakt

Adress

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

E-postadress

Ulrika Mogren

ulrika.mogren@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Västmanlands Naturkarta

Västmanlands Naturkarta

Öppna detta i appen