Lättade restriktioner i den smittade zonen angående afrikansk svinpest.

Läs mer
Naturreservat

Klämsbo

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Endast fem kilometer från centrala Kungsör ligger Klämsbo. Här kan du uppleva skogen på nära håll på fina stigar, både till fots och till häst. Sätt dig ned och vila på bänken vid de stora stenblocken och lyssna efter tofsmes, bofink och rödhake. I naturreservatet har även den ovanliga svampen kamjordstjärna hittats. Runt reservatet går en 1 kilometer lång strövstig.

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

 • Nära parkering Nära parkering

Fakta

Kommun: Kungsör

Skyddat år: 2007

Areal: 6 hektar

Förvaltare: Kungsörs kommun

Hitta hit

Reservatet ligger inom cykelavstånd från Kungsörs tätort. Följ Drottninggatans förlängning. Efter bron över E20 svänger du av på den tredje vägen till vänster mot Klämsbo ridskola. Cirka 200 meter efter ridskolans parkering svänger du in till vänster och parkerar. Från E20 med bil svänger du av på väg 56 mot Katrineholm. Sväng av första vägen till vänster och ta sen nästa till höger mot Klämsbo ridskola.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • rida eller cykla annat än på anvisad stig,
 • framföra motorfordon,
 • förstöra eller skada jord, berg eller sten genom att borra, hacka, rista, spränga, gräva, måla eller liknande,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen eller naturföremål i övrigt, plocka, gräva upp eller samla in växter eller växtdelar förutom bär, matsvamp och blomplockning av icke fridlysta växter för eget behov, sätta upp skylt, affisch eller liknande eller göra inskrift,
 • utan kommunens tillstånd anordna lägerverksamhet,
 • utan kommunens tillstånd anordna tävlingar,
 • på störande sätt använda radio eller annan ljudanläggning,
 • tälta,
 • göra upp öppen eld,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • fånga, döda eller bortföra djur, föra bort ägg, rom eller bo, klättra i boträd eller på annat sätt avsiktligt störa djurlivet.

Nedladdningar

Kontakt

Adress

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

E-postadress

Ulrika Mogren

ulrika.mogren@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Västmanlands Naturkarta

Västmanlands Naturkarta

Öppna detta i appen