Lättade restriktioner i den smittade zonen angående afrikansk svinpest.

Läs mer
Naturreservat

Hälleskogsbrännan

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Hälleskogsbrännan är en del av det område som drabbades av den stora skogsbranden sommaren 2014. I brandens spår tittar de första gröna växterna fram och djur och fåglar har vänt tillbaka. Det är både fascinerande och skrämmande att se hur dramatiskt naturens krafter har ändrat landskapet. Efter en skogsbrand uppstår en speciell miljö där ett stort antal mycket ovanliga och hotade arter trivs. I Hälleskogsbrännan kan du följa den spännande förändringen i naturen som kommer att pågå många år fram i tiden.

I Hälleskogsbrännan finns tio särskilda besöksmål:

Grävlingsberget: Huvudbesöksplatsen med stigar, utsiktstorn, toalett, uteklassrum och grillplats. Du kan ta dig fram till utkikstornet med rullstol och barnvagn, men inte upp i tornet.

Acktjärnen: En skogsväg leder till Acktjärnen, där det finns en grillplats.

Björktjärnen: En stig som leder till Björktjärnen, där det finns en grillplats.

Brandstigen: En stig som leder över hygget och i skogen där skogsbranden startade. Efter vägen finns grillplatser. Stigen går vidare in i naturreservatet Fermansbo urskog.

Bäverstigen: En stig för barn som ligger precis intill bilvägen till Grävlingsberget.

Gottriksstigen: En stig som leder till en gammal sågverksplats.

Hällestigen: En stig som går genom den branddrabbade skogen.

Kolningsplats: Här kan du se en kolbotten och rester av en gammal kolarkoja intill vägen.

Stjärnskådning: Här finns det bänkar som är anpassade för att titta på natthimlen.

Uvstigen: En brant stig genom brunnen och obrunnen skog.

När du besöker området, tänkt på att i den branddrabbade skogen har marklager och rötter brunnit upp och träden har därför inte lika mycket fäste i marken. Träd och grenar har något lättare att falla i den branddrabbade skogen jämfört med i en vanlig skog – framförallt om det blåser.

Rapporter (pdf) från de arkeologiska och kulturhistoriska inventeringarna som gjorts i området finns på Länsstyrelsens webbplats:

Kulturhistorisk inventering

Inventering av stenåldersboplatser

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

 • Nära parkering Nära parkering
 • Nära toalett Nära toalett
 • Barnvagnstillgängligt Barnvagnstillgängligt
 • Rullstolsvänligt Rullstolsvänligt

Fakta

Kommuner: Sala, Surahammar och Fagersta

Skyddat år: 2015

Areal: 6 420 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Hälleskogsbränna är ett mycket stort område som ligger mellan Västerfärnebo, Ramnäs och Virsbo. Med bil kan du komma in i området från Hörnsjöfors, Virsbo (Skräddartorp) och Seglingsberg.

Klicka på respektive entré i kartan för att få en detaljerad vägbeskrivning.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fasta naturföremål såsom berghällar och block,
 • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt skada vegetation eller naturföremål i övrigt till exempel genom att samla ved eller att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
 • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är markerad på karta i bilaga två i beslutet för naturreservatet,
 • sätta upp tavla, skylt, affisch eller permanent snitsla spår,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp konstgjorda boplatser för fåglar, till exempel holkar eller boplattformar.

Nedladdningar

Kontakt

Adress

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

E-postadress

Ulrika Mogren

ulrika.mogren@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Västmanlands Naturkarta

Västmanlands Naturkarta

Öppna detta i appen