OBSERVERA. Med anledning av den afrikanska svinpesten har restriktioner införts som berör flera av våra naturreservat, vilket innebär att du inte får vistas i dem. Läs mer

Naturreservat

Aspenstorp

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Intill Sala silvergruva ligger naturreservatet Aspenstorp. I området kan du se tydliga spår efter den gruvbrytning som tidigare bedrivits här under flera hundra år, till exempel gruvhål. I marken finns mycket kalk vilket gör att vissa sorters växter och mossor trivs här.

Aspenstorp är ett populärt friluftsområde för Salaborna. Här finns flera olika system av stigar. Vissa av stigarna är utmanande, men här finns också flera där du kan ta dig fram med barnvagn eller rullator. Några av stigarna är avsedda för mountainbikecyklister och är tydligt markerade som sådana. En av mountainbikelederna korsar och delar ibland sträckningen med stigarna i reservatet. Det är med andra ord en plats för flera intressen och viktigt att visa hänsyn till varandra.

Om du är intresserad av historia kan Silverstigen som beskriver områdets gruvmiljöer rekommenderas. Stigen är cirka 1,3 kilometer lång och finns i områdets västra del. Om du har fikakorgen med finns fina ställen att stanna på längs den gamla gruvkanal som passerar genom området.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

  • Nära parkering Nära parkering
  • Nära kollektivtrafik Nära kollektivtrafik
  • Barnvagnstillgängligt Barnvagnstillgängligt
  • Rullstolsvänligt Rullstolsvänligt

Fakta

Kommun: Sala

Skyddat år: 2018

Areal: 14 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Tänker du dig att besöka Aspenstorp med bil utgår du lämpligast från Västeråsleden. Från Sala och rondellen vid Lärkans idrottsanläggning åker du söder ut i cirka 750 meter. Här tar du av till höger, in på Fagerstavägen. Efter ytterligare cirka 1,3 kilometer tar du av till vänster, in på Drottning Christinas väg. Parkeringsplats finner du efter cirka 420 meter på vänster sida av vägen. Från parkeringen tar du dig lätt in i naturreservatet till fots. Besöker du Sala silvergruva kan du lätt nå området till fots om du följer Drottning Christinas väg norrut från Drottning Christinas schakt. Efter cirka 170 meter kan du vika av in på den markerade gruvstigen som leder in i naturreservatet.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fasta naturföremål såsom berghällar och block,
  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt skada vegetation eller naturföremål i övrigt till exempel genom att elda död ved, insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
  • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
  • sätta upp tavla, skylt, affisch eller permanent snitsla spår eller liknande.

Kontakt

Adress

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

E-postadress

Ulrika Mogren

ulrika.mogren@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Västmanlands Naturkarta

Västmanlands Naturkarta

Öppna detta i appen