Vill dit
Var där
Kommentera
  • Daniel Lindstein

    skogen söder om mossen innehåller mycket död ved. Brandticka, kötticka, knölticka osv.

    ungefär 3 år