Lättade restriktioner i den smittade zonen angående afrikansk svinpest.

Läs mer

Nu kan du lyssna på Silverstigen

Bilder

  • En man står står strax bakom en informationstavla vid ett gruvhål.
    Foto: Ulrika Mogren

Elva informationstavlor i naturreservatet Aspenstorp i Sala kommun har nu fått ljud. Delar av det som står att läsa på informationstavlorna längs Silverstigen ligger nu som ljudfiler i friluftsguiden Västmanlands Naturkarta.

Naturreservatet Aspenstorp ligger intill Sala Silvergruva. Området har tydliga spår efter den silverbrytning som tidigare bedrivits här. När naturreservatet bildades ville Länsstyrelsen att den gamla kulturmiljön skulle få lika stor plats som områdets naturvärden. Längs några av reservatets många stigar har elva informationstavlor satts upp där det går att läsa om områdets historia. Tavlorna bildar tillsammans Silverstigen. Vissa partier längs Silverstigen är lättare att ta sig fram på medan andra kan vara mer utmanade. För att göra tavlornas texter mer tillgängliga finns de nu inlästa och går att lyssna på i friluftsguiden Västmanlands Naturkarta.

-Det här är ett steg i arbetet med att så många som möjligt på olika vis ska kunna uppleva det som finns i ett naturreservat. Silverstigen är först ut med ljudfiler till olika informationstavlor. Det finns redan ljudfiler kopplat till andra naturreservat, men då rör det sig om till exempel fågelläten. Vi har redan planer på att lägga in fler ljudfiler med inläst text framöver, säger Mårten Berglind på Avdelningen för naturvård.

Länsstyrelsens avdelningar för naturvård och samhällsbyggnad samarbetade under bildandet av naturreservatet. Även Sala Silvergruva har bidragit med sin expertis om gruvområdet.

-Området speglar silvergruvans äldsta del och ger en fantastisk kulturmiljöupplevelse. Vi har haft ett fint samarbete under bildandet av Aspenstorp. Att det nu finns ljudfiler i Naturkartan kopplat till Silverstigens informationstavlor är grädden på moset, säger Anna Onsten-Molander på Avdelningen för samhällsbyggnad.

Kontakt

Adress

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

E-postadress

Ulrika Mogren

ulrika.mogren@lansstyrelsen.se

Västmanlands Naturkarta

Västmanlands Naturkarta

Öppna detta i appen