Lättade restriktioner i den smittade zonen angående afrikansk svinpest.

Läs mer

Välkommen ut i naturen - ny bok om länets naturreservat

Bilder

  • En bok med texten "Välkommen ut i naturen" hålls upp framför ett vindskydd där det står fyra män.

Nu ger Länsstyrelsen ut en guidebok där några av länets mest besöksvärda naturreservat presenteras. För att fira boksläppet bjöd vikarierande landshövding Ulrica Gradin in till releasefika med kokkaffe i naturreservatet Asköviken-Tidö. Guideboken ”Välkommen ut i naturen” är gratis och finns bland annat att hämta i receptionen på Länsstyrelsen.

Ett fyrtiotal personer kom när Länsstyrelsens bjöd på releasefika i Asköviken-Tidö under måndagsförmiddagen. Kokkaffet puttrade på eldstaden inne i vindskyddet. Vikarierande landshövding Ulrica Gradin hälsade alla välkomna och delade ut guideböcker till fikasugna reservatsbesökare.

-Naturvård är en viktig del av Länsstyrelsens många verksamhetsområden. I uppdraget ingår bland annat att bilda naturreservat och skydda värdefull natur och göra reservaten tillgängliga för naturupplevelser och friluftsliv. Jag är mycket stolt över den här guideboken och hoppas att du som läser den ska få inspiration och hitta många områden som passar just dig och dina förutsättningar, säger Ulrica Gradin.

På plats fanns även redaktionen bakom boken, naturvårdshandläggarna Alf Ericson och Markus Rehnberg från Länsstyrelsen och redaktör Kjell Gustavsson från JG Media 21. I boken presenteras 37 naturreservat och ett kulturreservat.

-Vi har valt ut reservaten tillsammans med Länsstyrelsens reservatsförvaltare och projektgrupp. Fokus har främst varit besöksvärda och ofta tätortsnära områden med någon form av stigar, grillplatser och vindskydd. Det har varit viktigt att varje kommun är representerad i boken. Men det har varit svårt att välja eftersom vi har många fina områden i vårt län, berättar Alf Ericsson.

-Vi har försökt att få till en så bra mix och spridning av naturreservaten som möjligt. Tillgänglighet och upplevelsevärden har många gånger fått leda urvalsprocessen. Glöm sedan inte bort att det finns många fler reservat i länet som inte beskrivs i boken. Dessa väntar också på att få upptäckas av besökare, säger Markus Rehnberg.

I boken hittar du vägbeskrivningar, inspirerande bilder, kartor och förslag på vad du kan se och uppleva under ett besök. Du kan också läsa om allemansrätten, fridlysning och Västmanlands landskapssymboler.

-En rolig detalj är att på en av omslagets flikar finns en lista över reservaten som är med i guiden. Jag har redan besökt flera men ska utmana mig själv att genom att kryssa de andra områdena, säger Ulrica Gradin.

Boken är gratis. Enstaka exemplar kan hämtas i Länsstyrelsens reception på Västra Ringvägen 1 i Västerås. Större upplagor hämtas också på samma ställe, men då behöver du beställa på förhand genom att skicka ett mejl till naturvård.vastmanland@lansstyrelsen.se. Länsstyrelsen kommer även att distribuerat böcker ut till turistbyråer i länets alla kommuner. De kommer i sin tur att lägg ut dem på olika platser i respektive kommun.

För närvarande finns omkring 130 naturreservat i länet. De finns alla med på Länsstyrelsens webbplats under fliken Besöksmål.

Kategorier

  • Naturreservat Naturreservat

Kontakt

Adress

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

E-postadress

Ulrika Mogren

ulrika.mogren@lansstyrelsen.se

Västmanlands Naturkarta

Västmanlands Naturkarta

Öppna detta i appen