Lättade restriktioner i den smittade zonen angående afrikansk svinpest.

Läs mer

Recept på hur vi alla hjälper våra bin och andra hotade arter

Bilder

  • En humla på en blåklint. Humlan har samlat pollen på bakbenen.
    Foto: Ulrika Mogren
  • Tre olika typer och storlekar av bihotell i trä ligger på en gräsmatta.
    Flera olika typer av bihotell.
    Foto: Karin Sandberg

Länsstyrelsen i Västmalnads län har tagit fram en samling recept på hur vi alla med små åtgärder kan dra vårt strå till stackan och förbättra eller skapa livsmiljöer för olika hoatde arter.

Rapport efter rapport larmar om hur bin och andra arter minskar i Sverige. En stor bidragande orsak är att landskapet idag blir allt mer enformigt. Många av de hotade arterna har ändå lyckats hålla sig kvar i de allt färre livsmiljöerna som finns i landskapet och inne i städerna. För att de ska kunna leva kvar och öka i antal behövs ett nätverk av liknande livsmiljöer inom rimligt avstånd som de hotade arterna kan sprida sig mellan. De parker som finns i städerna tillsammans med alla trädgårdar kan bilda ett sådant nätverk. Du kanske tycker att det inte spelar någon roll om du gör en liten insats, men forskning visar att det faktiskt kan göra stor skillnad. För att hitta den åtgärd som passar bäst hos dig har Länsstyrelsen tagit fram en receptsamling för biologisk mångfald.

"Samlingen innehåller instruktioner på enkla och ganska billiga saker som du som privatperson kan göra i din egen trädgård. Det kan vara något så enkelt som att spara grenar och stammar i ett hörn av trädgården, plantera blommor som bin gillar eller bygga ett bihotell. Du kan välja ett eller flera recept beroende på vad som passar hemma hos just dig", säger Karin Sandberg som är biolog på Länsstyrelsen.

Kontakt

Adress

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

E-postadress

Ulrika Mogren

ulrika.mogren@lansstyrelsen.se

Västmanlands Naturkarta

Västmanlands Naturkarta

Öppna detta i appen