Naturreservat

Vinbäck

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Vinbäcks naturreservat är en tätortsnära barrskog bara 2 kilometer från Vännäs tätort.

Här kan du ströva runt i gammal granskog draperad med hänglavar. I de fuktigare drågen är växtligheten frodig med bland annat strutbräken, torta, ormbär och stenbär. Det finns också många döda träd, vilket uppskattas av insekter, svampar och mossor.

Vandra upp på Grytberget där de lavklädda hällarna inbjuder till en fikapaus med utsikt över det omgivande landskapet. Den östra delen av naturreservatet är blötare och mer svårframkomlig med små myrar, bäckdråg och sumpskog.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Hitta hit

Ta cykeln, bussen, snöskotern eller bilen till byn Vinbäck, 2 km söder om Vännäs samhälle. En tidvis bommad skogsbilväg strax norr om byn leder fram till naturreservatet. Ett besök kan därför behöva inledas med en knapp kilometerlång promenad eller skidtur. Två skoterleder passerar naturreservatets västra delar.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Västerbotten

vasterbotten@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Västerbottens Naturkarta

Västerbottens Naturkarta

Öppna detta i appen