Naturreservat

Trollberget

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Det omgivande landskapet är måttligt kuperat och kringliggande bestånd utgörs i väster av ungskog, i öster av ett hygge. I norr går gränsen mot den myr som delvis ingår i reservatet.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger ca 4 km väster om Ruskträsk.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Västerbotten

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner