Naturreservat

Trehörningstjärnen

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Trehörningstjärnen är ett ganska litet naturreservat som ligger på en låg ås mellan Trehörningstjärnen och Stormyrtjärnarna. Reservatet består av ett stycke gammal tallskog. Skogen är en fin tillflyktsort för gammelskogens växter och djur.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: 25 hektar

Kommun: Vindeln

Skyddsform: Naturreservat

Vägbeskrivning

Reservatet ligger 13 km NV om Ekträsk, intill byarna Trehörningen, Stenbäcken och Petisträsk.

Förordningar

Välkommen att besöka Trehörningstjärnen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för att framföra snöskoter vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Västerbotten

[email protected]

Organisationens logotyp

Länsstyrelsen Västerbotten

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner