Naturreservat

Trehörningen

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Skogen i reservatet består av vildvuxen granskog och barrblandskog med gamla barrträd. Självgallring skapar död ved och de döda träden ger förutsättningar för gammelskogens lavar, vedsvampar och fåglar.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger 9 km VNV Nyåker, strax norr om Brattsbacka.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Västerbotten

vasterbotten@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Västerbottens Naturkarta

Västerbottens Naturkarta

Öppna detta i appen