Naturreservat

Storavan

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

På våren är Storavan en bra fågelskådningsplats för nybörjare och för familjeskådning med barn. Här finns ofta möjlighet att se fåglarna på närmare håll än på andra platser kring Umeå.

Området ingår i det nätverk av rastplatser för fåglar som finns i och runt Umeälvens delta. Från Andersberget i söder har du den bästa överblicken över våtmarken. Här går det också att beskåda fåglarnas rörelser mellan Storavan och andra fågelområden runt Stöcke, Degernäs och Umeälvens delta.

Beträdnadsförbud utanför stigar från 1 april

För att skydda rastande och häckande fåglar får du inte gå utanför markerade stigar 1 april–15 augusti (delar av reservatet) 1 april–15 maj (hela reservatet). Plattformar för fågelskådning får användas även under dessa tider.

Karta över områdena med beträdnadsförbud

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

  • Nära parkering Nära parkering
  • Rullstolsvänligt Rullstolsvänligt

Fakta

Bildat: 2007, 2008

Storlek: 73 hektar

Kommun: Umeå

Skyddsform: Naturreservat

Vägbeskrivning

Kör E4:an söderut från Umeå.Sväng av mot Stöcksjö och kör mot Stöcke, väl där följ skyltning.

Förordningar

Välkommen att besöka Storavan. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Under tiden 1 april–15 maj vistas inom naturreservatet annat än på iordningsställda stigar och besöksplatser.
  • Under tiden 1 april–15 augusti vistas inom område med beträdnadsförbud, se karta Pdf, 920 kB..
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att medvetet störa häckande och rastande fåglar.
  • Fånga eller insamla insekter, fåglar eller andra djur.
  • Medföra okopplad hund.
  • Framföra motordrivet fordon med undantag för snöskoter vintertid.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Västerbotten

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner