Naturreservat

Starrberget

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

När du tagit dig upp på Starrbergets topp belönas du med en utsikt över Vännäsby och Vindelälven mellan de knotiga träden.

Följ stigen från parkeringen upp till toppen och de vidsträckta hällmarkerna. Stigen är brant på vissa ställen. På toppen av berget finns en raststuga.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

  • Nära parkering Nära parkering

Fakta

Bildat: 2011

Storlek: 158 hektar

Kommun: Vännäs

Skyddsform: Naturreservat

Vägbeskrivning

Ta E12 mot Lycksele. Efter ca 2,5 km ligger Starrberget på höger sida.

Förordningar

Välkommen att besöka Starrberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon annat än på den skogsbilväg som leder genom reservatet som för snöskoter på snötäckt, väl tjälad mark och för uttransport av fälld älg vid älgjakt.
  • Elda, utom på särskilt anvisad plats.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur, undantag medges för den jakt som får bedrivas i reservatet.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Västerbotten

[email protected]

Organisationens logotyp

Länsstyrelsen Västerbotten

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner