Naturreservat

Sladan

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Sladans naturreservat bjuder på riktigt bra fågelskådning. Men här finns också en rik och varierad natur med hav, öar, skär, stränder, skogar, myrar och tjärnar. Reservatet omfattar Laduskäret, Sönnerstgrundet, Österstgrundet och Lillgrundudden och vattnet däromkring.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Bildat: 2010

Storlek: 628 hektar

Kommun: Umeå

Skyddsform: Naturreservat

Vägbeskrivning

Reservatet ligger 9 km sydost om Sävar.

Förordningar

Välkommen att besöka Sladan. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för på de vägar som finns i reservatet, undantag medges även för snöskoterkörning på snötäckt, väl tjalad mark och på is.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo eller fågelkoloni än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka eller insamla kavar, mossor och svampar, med undantag för matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur, undantag medges för den jakt och fiske som får bedrivas i naturreservatet i enlighet med gällande jakt- och fiskelagstiftning.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.
  • Göra upp eld direkt på berghällar.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Västerbotten

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner