Naturreservat

Skalmodal

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Reservatet omfattar den barrskogsklädda södra sidan av dalgången Skalmodal i vars botten Vapstälven rinner. Älven är svenska fjällkedjans enda större vattendrag som rinner mot Atlanten.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger vid Vapstälven nära Norska gränsen. Området är tillgängligt från allmän väg mellan Dikanäs och Hattfjelldal. Vägen går på norra sidan om Vapstälven och reservatet ligger på södra sidan.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Västerbotten

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner