Naturreservat

Skalberget

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Vandra från den lummiga blandskogen vid Hörnåns strand upp till den karga hällmarkstallskogen på Skalbergets topp. Bland de knotiga gamla tallarna har du fin utsikt över omgivande landskap.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Bildat: 2015

Storlek: 39 hektar

Kommun: Nordmaling

Skyddsform: Naturreservat

Vägbeskrivning

Naturreservatet ligger strax nordväst om Gräsmyr i Nordmalings kommun.

Förordningar

Välkommen att besöka Skalberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, undantag medges för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på annat sätt skada berg eller mark, samt att omlagra och bortföra sten, grus, sand, torv eller jord.
  • Skada eller störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt göra annan åverkan på växtligheten.
  • Utan Länsstyrelsens tillstånd plocka eller insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp samt blomplockning för eget behov.
  • Utan Länsstyrelsens tillstånd fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Västerbotten

[email protected]

Organisationens logotyp

Länsstyrelsen Västerbotten

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner