Naturreservat

Ryptjärnberget

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Reservatet domineras av en urskogsartad fjällgranskog med inslag av mindre myrar, bäckar och småtjärnar.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger på sluttningen öster om Gitsfjällets naturreservat, 6 km väster om Lövnäs.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Västerbotten

vasterbotten@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Västerbottens Naturkarta

Västerbottens Naturkarta

Öppna detta i appen