Naturreservat

Rötjärnberget

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Reservatet är helt skogsdominerat men även ett par mindre myrområden, små tjärnar och små områden med vegetationslösa blockhav förekommer.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger ca 20 km öster om Åsele och utgörs av toppen av själva Rötjärnberget, delar av dess sydbrant och dess betydligt flackare östsluttning.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Västerbotten

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner