Naturreservat

Nymoran

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Här varvas gammelskog med vackra och värdefulla våtmarker. Tvärs genom naturreservatet rinner Gargån och i den södra delen finns tre mindre tjärnar. En ås, uppbyggd av isälvssediment, går genom området. Naturreservatet Nymoran är fem kvadratkilometer stort.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

​Kommun: Arjeplog

Bildat år: 2016

Storlek: 5,1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Övrigt: I området saknas stigar, eldstäder och andra anordningar för rörligt friluftsliv.

Kommunikationer

Nymoran ligger cirka 45 kilometer söder om Arjeplog. Lämpligaste vägen till reservatet från allmän väg är söderifrån, via Slagnäs och Nyliden. Det går att ställa bil här och där vid skogsbilvägarna.

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 45 kilometer söder om Arjeplog och lämpligaste vägen till reservatet från allmän väg är söderifrån, via Slagnäs och Nyliden.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Norrbotten

norrbotten@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen