Naturreservat

Låjtavare

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Sydvästsluttningen är klädd med gammal granskog. Här och var ligger fallna jättar. Längst i norr förekommer mindre områden med gammal, grov och mycket högväxt granskog. I den skogen täcks marken av höga örter. Skogen är i övrigt plockhuggen, och mer öppen. Området hyser en av de virkesrikaste granurskogarna som är skyddade i det fjällnära området i Västerbottens län. Den sydvästra delen av området består av myr och en del gransumpskog.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger ca 4 mil nordväst om Dorotea

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Västerbotten

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner